SERVE CONSULTING d.o.o.

Sjedište/adresa: Magistrala Solin 49b, 21000 Split

OIB: 80280667123
MBS: 060389935

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:
Sonja Čuljak, mr. oec.
član uprave
direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

Poslovni račun otvoren u Zagrebačkoj banci:
IBAN: 6323600001102706585

PROVJERITE NAŠE USLUGE.

Usluge